Sotilas­kotityö

Sotilaskotityö

Sotilaskotijärjestö on Suomen vanhin vapaaehtoisuuteen perustuva, yhtäjaksoisesti toiminut maanpuolustusjärjestö. Järjestö on toiminut vuodesta 1918 ja sotilaskotityötä tehdään 37 yhdistyksen ja noin 6000 sisaren voimin.

Sotilaskotijärjestön tehtävänä on tukea varusmiesten ja reservin kertausharjoituksissa olevien hyvinvointia ja toimia maanpuolustushenkeä ja valmiutta edistävänä vapaaehtoisjärjestönä. Toiminnan tärkeimpiä arvoja ovat vapaaehtoisuus, osaaminen ja itsensä kehittäminen, luotettavuus, iloisuus ja palvelualttius.

Lisää tietoa Sotilaskotijärjestön työstä löydät järjestön ja yhdistysten sivuilta:

www.sotilaskotiliitto.fi